POUTNICE Barbora Lycana

CESTOVATELKA, HOMEOPATKA, TERAPEUTKA, LEKTORKA ORIENT BELLY DANCE

MARHABA milí souputníci,

je to již mnoho let nazpět, když jsem se rozhodla následovat jemné impulzy kompasu mého srdce, který mne opakovaně směřoval k Blízkému a Střednímu východu. I přesto, že jemný vnitřní hlas není vždy logický a bezpečný, mnohokrát jsem si ověřila, že když ho poslechnu a dopřeji si zacítít to jemné chvění a i přes nejistotu vykročit, vždy s ohledem zpět, pochopím proč mne to volalo právě tam a pro co jsem si jela. Také je pak jasné, že nemohlo přijít lepší načasování. Mozaika bytí je pak vždy o kousek úplnější a celistvější. 

Překonávat propasti nejistoty mi přináší hluboké vnitřní obohacení. Mým životem prochází určitá bizardní linka. Často slýchávám, že věci ke kterým jsem přitahována jsou nemožné, nebezpečné, vyloučené, absurdní, divné, asociální, nevědecké, nejisté, nepodložené... Jenže abych nezradila své hluboké vedení a smysl toho, jak já vnímám souvislosti ve svém osobním vesmíru a zároveň abych nepromarnila dar těla, jenž mi byl dán zde na planetě Zemi, jsem nucena tyto výzvy přijímat, překonávat, zakoušet a zkoumat na vlastní pěst kam to vede, co to přinese? Následně přichází nedočkavost, jak to bude vypadat, zda bylo ono volání opravdové nebo jen iluze. Nejde jinak, prostě musím. A tak zůstávám otevřená výzvám vedení jenž mě prostě moudře přesahuje.

Nejvíce mne volají POUŠTNÍ A POUTNÍ MÍSTA S ORIENTÁLNÍ ATMOSFÉROU. Nepovažuji se za horlivého dobrodruha překonávajícího všemožné rekordy ani prázdninového turistu. Nemám potřebu dokazovat číslovkami kolik zemí jsem procestovala, jestli jsem jela sama žena, nebo že jsem prostopovala onen kontinent stopem bez peněz. Dalo by se říci, že potřeba vychází z touhy sycení duše krásnými místy se svým specifickým genius loci - duchem místa. Jak by řekl můj oblíbený básník Rúmí, někdy mám pocit, že zatímco se vydávám objevovat nová místa, ona místa hledají zároveň mne. Je to krásná symbióza. Někdy však i stát na místě a dlouho čekat znamená následování volání. Ale o až tom příště...

,,Na pozadí mého volání je určitá esence míst, která ke mne hovoří a proto je vyhledávám. Často se v daných zemích cítím vlastně jako doma. Dokážu se naladit na tamní kulturu tak hluboce, že už se vlastně stala součástí mého každodenního života. Je to jako být s fluidem těchto míst duchem pokrevní. Jako poutnici mne zajímají ony přesahy vymykajících se pragmatickému zkoumání rozdílů mezi kulturami a ekonomikou, jde to dál, až za úhel ztotožňování se s rasou či kontinentem. Nejde ani o sbírání geografických či geopolitických informací o lokalitě. Jde o duševní rozpomínání se na něco niterného s čím mám potřebu být v kontaktu a objevovat to na vlastní kůži reálně a na syrovo. Jedna z mých prvních cest tímto směrem byla zavolání do ultra ,,horké'' země pod současným názvem ,,stát'' Izrael.''

JAKO ZARYTÝ PROTI MAINSTREAMOVÝ HC PUNKÁČ toho času dlouhodobě holdující jednomu z nejtvrdších hudebních žánrů na světové hudební scéně, jsem se rozhodla pocítit na vlastní kůži co se děje v jedné z nejsvatějších zemí na světě s touhou pochopit tamní represe a život obyvatel mezi sebou válčících. Na jednom z koncertů, který jsem pořádala, jsem dostala pozvání od Izraelské kapely, abych přijela zemi navštívit. Vůbec jsem netušila jaký balík emocí a prožitků to otevře. A už vůbec jsem netušila co se mnou udělá Jeruzalémské svolávání k modlitbě a hlas muezzína, který jsem slyšela znít poprvé na Olivové hoře. Někde zde začaly mé cestovatelsko-poutnické proměny, které strhávají chtě nechtě všechno, co jsem do té doby chtěla držet ve své osobní zóně pravdy. Zde mi mé cestování začalo pravdivě proměňovat život aniž by jsem si to kdy přála. Musela jsem začít se pohybovat se změnami a zůstat otevřená.

Od té doby až do dnes jsem projela další orientální země a prošla nejednou proměnou. Mé české kořeny zapustily výhonek i na půdě Sultanátu Omán, kde se jednoho krásného dne zkřížily naše osudové cesty s mým partnerem. Impulz psát o mých cestách dostávám až v roce 2023. Tedy po 10 letech objevování se tomu otevírám a nacházím v tom vnitřní radost a plnění si dalšího snu. Pokud jsem v Čechách věnuji se intenzivně své terapeutické praxi, kurzům Homeopatické svépomoci, kurzům Orientálního Břišního tance a vedení ženských skupin. Zároveň jsem začala pomáhat zprostředkovávat možnost lidem, kteří touží najít své vysněné bydlení, druhý domov u moře, mimo Evropu - v pohádkovém Ománu. 

Je-li v Boží vůli, připravuji nové cesty a těším se na nové zážitky a setkání. 


I TY MŮŽEŠ NÁSLEDOVAT SVÉHO VNITŘNÍHO POUTNÍKA

Všichni zde na světě jsme vlastně poutníky - a na cestě jsme již dávno. Pravý domov kam se však jednou navrátíme není z tohoto světa. Nikdy nevíme, který výdech bude ten poslední a právě proto není radno ztrácet dočasný čas zde na zemi obavami nad nejistotou co bude zítra, pokud dnes vykročím ze své komfortní zóny. Ponořeni v rutině a stagnacích všeho druhu se nám může snadno stát, že promarníme dar těla a života v domnělém bezpečí, které stejně také jednou skončí odchodem. Neochota dělat chyby a touha mít vše pod kontrolou je jako jed pro život, ducha a rozvoj. Mojí apelací je zvednout hlavu ke hvězdám a zahlédnout nekonečnost možností a s absolutní oporou v důvěru ve vedení a dobro pevně vykročit vpřed. Ono v tom nejhlubším poznání pochopíme, že vlastně nemáme co ztratit. Ba naopak! 

,,Nechť je vnitřní poznání jedním z nejkrásnějších obohacení Tvojí duše.''


FB - Poutnice Orientem     |   FB - profil     |   Profil terapeuta - Lycana Homeopathy  | IG - @poutnice_orietnem

Kontaktní formulář 

Napsat mi můžete vyplněním formuláře: